Μηχανήματα εξαρτημάτων εργαλείων

  • Tooling Components Machining

    Μηχανήματα εξαρτημάτων εργαλείων

    Προγραμματίζουμε μια διαδικασία πλήρους επεξεργασίας εργαλείων ή επεξεργασίας ενός μέρους σύμφωνα με το σχέδιο CAD του πελάτη. Για εργαλεία ενός συνόλου, η διαδικασία είναι μηχανική κατεργασία, πλήρης επιθεώρηση, συναρμολόγηση, εντοπισμός, συσκευασία, αποστολή. Για μεμονωμένα μέρη, η διαδικασία είναι Μηχανική, Πλήρης Επιθεώρηση, Συσκευασία, Αποστολή